V-Gard® Hard Hat Cap Style

V-Gard, Helmet, orange, Push-Key PVC

Part Number: GV161-0000000-000